Gemeente Den Haag

Voorzitter Rekenkamer Den Haag (nevenfunctie) - Den Haag

Alle vacatures Print Solliciteer
NederlandsEnglish

Vacature

Plaatsingsdatum 29-07-2019 Functiecategorie Directie / Management / Bestuur
Standplaats Den Haag Niveau Professional
Opleidingsniveau Master / Postdoctoraal Dienstverband Vast contract - Bepaalde tijd m...
Uren 1 - 40 Salaris De hoogte van de maandelijkse v...
De gemeenteraad van Den Haag zoekt met ingang van 1 november 2019 een voorzitter voor de rekenkamer.
 
Onverenigbare functies
Ambtenaren van de gemeente Den Haag kunnen geen lid en voorzitter zijn van de rekenkamer van Den Haag. De overige functies die onverenigbaar zijn met het werk van de voorzitter van de rekenkamer zijn opgesomd in artikel 81f van de Gemeentewet.
 
Wat is de functie van de rekenkamer?
De rekenkamer is - evenals de gemeenteraad, de burgemeester en het college - een bij de Gemeentewet ingesteld bestuursorgaan. De rekenkamer ondersteunt de gemeenteraad in zijn kaderstellende en controlerende taak door onderzoek uit te voeren naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het handelen van het gemeentebestuur.
 
De rekenkamer van de gemeente Den  Haag is in 2008 ingesteld door de gemeenteraad als onafhankelijk orgaan en maakt geen deel uit van het gemeentebestuur. De rekenkamer werkt in G4 verband nauw samen met de rekenkamers van Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.
 
Wie zijn de leden en wat zijn hun taken?
De rekenkamer van de gemeente Den Haag bestaat uit drie leden die door de gemeenteraad worden benoemd voor een periode van zes jaar. De leden worden bij hun taken ondersteund door de ambtelijke staf.
 
De leden van de rekenkamer doen onderzoek en rapporteren de resultaten aan de gemeenteraad met als doel het functioneren van de gemeente te verbeteren en de publieke verantwoording daarover te versterken. De rekenkamer is onafhankelijk, bepaalt haar eigen onderzoeksagenda en heeft vergaande bevoegdheden om informatie te verzamelen die zij voor een onderzoek nuttig vindt.
 
Concreet onderzoeken de leden van de rekenkamer of het handelen van het gemeentebestuur:
  • voor de burgers oplevert wat bedoeld is (doeltreffendheid);
  • met minder kosten hetzelfde op kan leveren (doelmatigheid);
  • voldoet aan de wet en andere regels (rechtmatigheid).
 
De voorzitter is daarnaast verantwoordelijk voor de aansturing van de rekenkamer, bereidt de agenda van de vergaderingen voor en leidt deze. De voorzitter is tevens woordvoerder van de rekenkamer. De functie van voorzitter neemt 1 à 2 dagen in beslag.
 
Wie zoeken wij?
  • U beschikt over een academisch werk- en /of denkniveau.
  • U beschikt over een onafhankelijke instelling en een kritisch en analytisch denkkracht en hebt het vermogen om geschikte en relevante onderzoeksonderwerpen aan te dragen.
  • U hebt kennis van en bij voorkeur ervaring met bestuurlijke en politieke verhoudingen en processen en met beleidsonderzoek.
  • U bent maatschappelijk betrokken en hebt affiniteit met grootstedelijke, bestuurlijke (bij voorkeur Haagse) aangelegenheden en ontwikkelingen.
  • U hebt een relevante professionele achtergrond, bijvoorbeeld op het terrein van bestuurskunde, politicologie, recht, economie of accountancy.
  • U hebt een prestatiegerichte en teamgerichte instelling.
 
Wat bieden wij?
U wordt door de gemeenteraad benoemd voor een periode van zes jaar. Herbenoeming is op grond van de verordening op de rekenkamer Den Haag niet mogelijk.
 
Ingevolge artikel 81k van de gemeentewet ontvangen de voorzitter en de leden van de rekenkamer een vaste maandelijkse vergoeding voor hun werkzaamheden en een vaste maandelijkse tegemoetkoming in de kosten. De tegemoetkoming is inclusief reis-, verblijf- en overige kosten.
 
De hoogte van de maandelijkse vergoeding en tegemoetkoming in de kosten is beschreven in de verordening op de rekenkamer en bedraagt op dit moment resp. € 2.427,48 per maand en
€ 173,17 per maand onbelast.  
 
Meer weten?
De missie en visie van de rekenkamer zijn vastgelegd in de meerjarenstrategie 2017-2020, https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/3569384/1#search=%22294215%22.
 
Voor meer informatie over de functie en de sollicitatieprocedure kunt u contact opnemen met de voorzitter van het presidium, de heer Van der Helm op telefoonnummer 06-1954 8025.
 
Wilt u solliciteren op de functie voorzitter rekenkamer?
Uw motivatiebrief en cv kunt u tot en met 1 september 2019 digitaal richten aan het presidium van de gemeenteraad van Den Haag, t.a.v. de griffie, postbus 19517, 2500 CD Den Haag via de ‘solliciteer' button op de website www.werkenvoordenhaag.nl
 
Vanaf de tweede helft van september vinden de selectiegesprekken plaats.
De benoemingsdatum is  1 november 2019.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
Meer informatie
Deze vacature betreft een parttime functie.

Functiecategorie(ën) Directie / Management / Bestuur
Branch(es) Overheid / Non-profit
Provincie(s) Zuid-Holland
Trefwoorden .

Contactgegevens

Contactpersoon De heer van der Helm
Telefoon 06-1954 8025

Vestigingsplaats

Solliciteer