Gemeente Den Haag

Commissielid culturele projecten - Den Haag

Alle vacatures Print Solliciteer
NederlandsEnglish

Vacature

Plaatsingsdatum 09-05-2019 Functiecategorie Directie / Management / Bestuur
Standplaats Den Haag Niveau Professional
Opleidingsniveau HBO / Bachelor Dienstverband Vrijwilligerswerk
Uren 1 - 40 Salaris Marktconform salaris
Gemeente Den Haag, domein Aantrekkelijke Stad
Het domein Aantrekkelijke Stad van de gemeente Den Haag is onderdeel van Stad en Bestuur, de beleidsafdeling van de Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn. Vanuit dit domein zetten de medewerkers zich in voor een veelzijdig en kwalitatief cultuuraanbod in Den Haag, waarin kunst en cultuur toegankelijk zijn voor een breed publiek. Hiernaast stimuleert de gemeente talentontwikkeling, cultuur in de wijken en amateurkunst. Het domein Aantrekkelijke Stad is verantwoordelijk voor meerdere incidentele subsidieregelingen en voor de structurele subsidiëring van Haagse culturele instellingen zoals vastgelegd in het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur (2017-2020). Daarnaast ontwikkelt Stad en Bestuur het gemeentelijke cultuurbeleid voor de komende kunstenplanperiode.

De Subsidieregeling Culturele projecten Den Haag 2018 is één van de incidentele regelingen die het domein Aantrekkelijke Stad uitvoert. De gemeente stelt jaarlijks  € 940.000,00 beschikbaar voor professionele, kunstzinnige activiteiten die incidenteel plaatsvinden en waarbij artistieke kwaliteit, pluriformiteit en publieksbereik voorop staan. 
 
Vanwege het aflopen van de zittingstermijn van een aantal commissieleden, is de gemeente Den Haag op zoek naar:
 
Drie leden voor de Adviescommissie Culturele Projecten
 
Profiel
We zoeken drie nieuwe leden voor de volgende expertisegebieden:
  • Muziek (pop, dance, jazz, wereld)
  • Nieuwe media en film
  • Dans
Naast deze specifieke kennisgebieden beschikken leden van de adviescommissie ook over expertise op de volgende terreinen: culturele diversiteit, educatie, jongerencultuur, digitale media, internationalisering, marketing, cultureel ondernemerschap, bedrijfsvoering en projectbegrotingen, en kunstvakonderwijs. Aantoonbare en meerjarige ervaring op het gebied van advisering is vereist.
 
Taken
  • Tweemaal per jaar lezen en beoordelen van subsidieaanvragen aan de hand van de criteria en voorwaarden van de subsidieregeling Culturele projecten;
  • Tweemaal per jaar deelnemen aan 3 commissievergaderingen in Den Haag waarin de subsidieaanvragen worden behandeld;
  • Incidenteel adviseren bij tussentijdse vragen, zoals rondom bezwaarprocedures;
  • Het regelmatig bezoeken en bijwonen van tentoonstellingen, voorstellingen en concerten.

Vergoeding
Leden van de Adviescommissie culturele projecten ontvangen een vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen en het voorbereiden daarvan, plus reiskosten. Voor het bezoeken van voorstellingen vergoedt de gemeente de gemaakte onkosten van het toegangskaartje en de reiskosten.
 
Procedure
De nieuwe commissieleden worden per 15 september 2019 (aanvang ronde 2020-I) aangesteld door het college van B&W. Leden van de adviescommissie worden voor een periode van twee jaar benoemd, met de mogelijkheid tot herbenoeming voor maximaal één periode.
 
Meer informatie
Meer informatie over de Subsidieregeling Culturele projecten Den Haag 2018 is hier te vinden. Voor vragen kunt u contact opnemen met Stephanie Bolder via stephanie.bolder@denhaag.nl. Bij de sollicitatie graag vermelden voor welk gebied of gebieden u reageert. 

Interesse?
Reageer via de 'solliciteer' button.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
Meer informatie
Deze vacature betreft een parttime functie.

Functiecategorie(ën) Directie / Management / Bestuur
Branch(es) Overheid / Non-profit
Provincie(s) Zuid-Holland
Trefwoorden .

Contactgegevens

Contactpersoon Stephanie Bolder

Vestigingsplaats

Solliciteer